Regulamin elektronicznej platformy konsultacji społecznych

 1. Niniejszy regulamin opisuje zasady korzystania z Platformy Konsultacji Społecznych, obsługiwanej drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Tarnobrzega. Platforma umożliwia użytkownikom bezpłatne uczestnictwo w forum dyskusyjnym i czatach w celu wymiany informacji, zamieszczania komentarzy i opinii na różne tematy. W celu pełnego uczestnictwa, umożliwiającego czynny udział w dyskusjach należy założyć własne konto użytkownika korzystając z mechanizmów udostępnianych przez Platformę.
 2. Platforma Konsultacji Społecznych jest dostępna dla użytkowników publicznej sieci Internet.
 3. Uczestnicy Platformy Konsultacji Społecznych publikują komentarze, uwagi i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Urząd Miasta Tarnobrzega nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników w ramach Platformy.
 4. Użytkownik wypowiadając się na forum Platformy tym samym wyraża zgodę na umieszczenie wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach portalu.
 5. Podczas korzystania z Platformy Konsultacji Społecznych zabrania się:
  • zamieszczania treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe,

  • obrażania uczestników forum,

  • używania wyrazów uznawanych powszechnie za wulgarne,

  • nawoływania do wszelkiej nienawiści (m.in. rasowej, wyznaniowej, etnicznej),

  • propagowania przemocy,

  • naruszania zasad Netykiety,

  • rejestracji i funkcjonowania na forum pod więcej niż jednym pseudonimem,

  • umieszczania przez uczestników na łamach Platformy Konsultacji Społecznych wszelkich informacji reklamowych,

  • umieszczania wiadomości niezgodnych z tematyką wątku,

  • umieszczania tej samej informacji wielokrotnie,

  • cytowania innych fragmentów wypowiedzi niż te, do których się nawiązuje,

  • umieszczania przesadnie długich podpisów,

  • używania środków, mechanizmów lub programów przy połączeniu się ze stronami internetowymi Platformy Konsultacji Społecznych, które mogą powodować problemy i zakłócenia w funkcjonowaniu stron, używania narzędzi, których efektem pracy byłoby nadmierne obciążenie zdolności technicznych serwera.

 6. Urząd Miasta Tarnobrzega zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów zawierających treści wymienione w pkt. 4 regulaminu, prawo do modyfikacji postów poprzez usunięcie treści niezgodnych z pkt. 4 regulaminu, oraz prawo do blokowania możliwości zamieszczania treści na Platformie Konsultacji Społecznych osobom, uporczywie naruszającym zapisy pkt. 4 regulaminu.
 7. Urząd Miasta Tarnobrzega nie przekazuje ani nie użycza danych użytkowników Platformy innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 8. Urząd Miasta Tarnobrzega dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Platformy oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
 9. Urząd Miasta Tarnobrzega zastrzega sobie prawo do wyłączenia Platformy Konsultacji Społecznych z zasobów Miejskiego Informatora Multimedialnego oraz Biuletynu Informacji Publicznej bez podawania przyczyn.
 10. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Urząd zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian - wszelkie zmiany obowiązują w momencie ich opublikowania na stronach Platformy Konsultacji Społecznych.


polski (Polska) English (United States) Deutsch (Deutschland) русский (Россия)